herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-11-24 15:25:24
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-11-24 15:21:09
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-11-24 15:18:15
Usuwanie pojazdów z dróg Powiatu Stargardzkiego Marta Olczak 2017-11-24 15:17:57
Zarządzenie Nr 128/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2017-11-24 11:48:23
Zarządzenie Nr 127/17 z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2017-11-24 11:48:07
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - lokal użytkowy położony na parterze w budynku wielorodzinnym oznaczony numerem 6 o pow. 122.93 m2, położonym przy al. Żołnierza 44, w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Stargard wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 198/1000 części oraz w prawie własności z udziałem wynoszącym 198/1000 części w działce nr 118/3 o pow. 2651m2. Monika Rybicka 2017-11-23 14:31:17
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wynik pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - lokal użytkowy położony na parterze w budynku wielorodzinnym oznaczony numerem 6 o pow. 122.93 m2, położonym przy al. Żołnierza 44, w obrębie ewidencyjnym nr 8 miasta Stargard wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku wynoszącym 198/1000 części oraz w prawie własności z udziałem wynoszącym 198/1000 części w działce nr 118/3 o pow. 2651m2. Monika Rybicka 2017-11-23 14:30:19
Starosta Stargardzki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Monika Rybicka 2017-11-23 14:21:28
Listopad 2017 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-23 12:05:51
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Monika Rybicka 2017-11-23 10:11:50
Uchwała Nr 2009/17 w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-11-23 10:00:01
Uchwała Nr 2010/17 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-11-23 09:59:19
Uchwała Nr 2011/17 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-11-23 09:58:25
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 20 listopada 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2017-11-23 09:57:30
Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu Stargardzkiego w dniu 29 listopada 2017 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:37:29
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:36:07
Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2017-2028 Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:35:54
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:35:41
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2017 rok Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:35:31
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:35:15
Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Stargardzkiego Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:35:05
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:34:48
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Stargardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:34:35
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z zakresu administracji rządowej Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:34:17
Projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z zakresu administracji rządowej Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:34:08
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXV/310/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:33:48
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:33:36
Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr XXV/310/17 Rady Powiatu Stargardzkiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 r. Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:33:00
Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu projektu realizowanego przez Powiat Stargardzki - Powiatowy Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 "Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych" Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:32:40
Projekty uchwał XXXI sesji Rady Powiatu Natalia Szarżanowicz 2017-11-21 14:23:27
Wydział Gospodarki Nieruchomościami Monika Rybicka 2017-11-21 10:52:15
Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców Monika Rybicka 2017-11-20 09:32:39
Uchwała Nr 2004/17 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:11:01
Uchwała Nr 2005/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:10:36
Uchwała Nr 2006/17 w sprawie powołania Komisji konkursowej do oceny ofert w otwartym konkursie ofert w obszarze udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2018 Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:10:07
Uchwała Nr 2007/17 w sprawie przyjęcia protokołu uzgodnień Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:09:45
uchwałę Nr 2008/17 w sprawie podpisania aneksu do umowy nr 7/DGIP/2017 o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:09:06
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2017 r. Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:07:06
Uchwała Nr 2003/17 przyjmująca projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Stargardzkiego na lata 2018-2028 oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2017-11-17 12:04:40