herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-02-23 14:38:08
ewidencja pozycja nr 13 Monika Rybicka 2018-02-23 14:37:00
Odbiór odpadów komunalnych - zmieszanych Marta Olczak 2018-02-23 09:13:28
OGŁOSZENIE KONKURSÓW OFERT na realizację zadań publicznych będących zadaniami własnymi Powiatu Stargardzkiego z zakresu zdrowia publicznego, skierowane do podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 z późn. zm.) Monika Rybicka 2018-02-23 08:14:17
Zarządzenie Nr 40/18 z dnia 21 lutego 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 100/15 Starosty Stargardzkiego z dnia 18 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Anna Kamińska-Bryła 2018-02-22 09:37:22
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:57:44
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:56:10
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:55:44
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych - dokument usunięty Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:53:40
ewidencja pozycja nr 7 Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:52:55
Uchwała nr LII.137.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:13:37
Uchwała nr LII.137.2018 z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 13:12:18
Uchwała Nr 2222/18 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 12:08:43
Uchwała Nr 2221/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 12:08:30
Uchwała Nr 2220/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 12:08:14
Uchwała Nr 2219/18 w sprawie zamknięcia rachunku bankowego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:30:51
Uchwała Nr 2220/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:30:27
Uchwała Nr 2221/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:30:03
Uchwała Nr 2222/18 w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:29:40
Uchwała Nr 2223/18 w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Stargardzki w roku szkolnym 2018/2019 Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:28:10
Uchwała Nr 2224/18 w sprawie złożenia wniosku o udzielenie wsparcia finansowego Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:27:41
Uchwała Nr 2225/18 w sprawie wniosku o dofinansowanie realizacji projektu "BOBROWA POLANA IV - podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu stargardzkiego" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:26:33
Uchwała Nr 2226/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:25:43
Uchwała Nr 2227/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu szkół Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:25:22
Uchwała Nr 2228/18 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora placówki doskonalenia nauczycieli Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:24:53
Uchwała Nr 2229/18 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie zbierania i demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:24:27
Uchwała Nr 2230/18 w sprawie zawarcia aneksu do umowy nr I/U/6 na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 r Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:24:02
Uchwała Nr 2231/18 w sprawie informacji o wynikach przetargów Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:23:36
Uchwała Nr 2232/18 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:23:10
Uchwała Nr 2233/18 w sprawie przyjęcia zbiorczych kwartalnych sprawozdań Rb-ZN, Rb-27ZZ, Rb-50 za okres sprawozdawczy IV kwartał 2017 roku Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:22:50
Uchwała Nr 2234/18 w sprawie wniosku o wydanie opinii Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:22:14
Uchwała Nr 2235/18 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:21:53
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 15 lutego 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-02-21 11:21:07
Krzysztof Kowalczyk - w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:44:58
Beata Skobel - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:44:10
Beata Skobel - w terminie 30 dni od dnia zatrudnienia Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:43:40
Paweł Bakun - na dzień rozwiązania kontraktu menadżerskiego Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:42:41
Rok 2018 Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:42:11
Marta Lipka - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:37:56
Marta Lipka - na dzień rozwiązania umowy o pracę Natalia Szarżanowicz 2018-02-21 10:36:55