herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ewidencja Stowarzyszeń Zwykłych Monika Rybicka 2018-04-24 14:56:06
ewidencja pozycja nr 16 Monika Rybicka 2018-04-24 14:41:30
ewidencja pozycja nr 15 Monika Rybicka 2018-04-24 14:39:36
Protokół nr V/3/18 z dnia 27 marca 2018 r. Monika Rybicka 2018-04-24 14:35:48
Uchwała Nr 2359/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:22:01
Uchwała Nr 2359/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:21:33
Uchwała Nr 2359/18 opiniująca projekt uchwały Rady Powiatu Stargardzkiego w sprawie rozpatrzenia skargi - dokument usunięty Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:20:20
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 24 kwietnia 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:19:22
Uchwała Nr 2353/18 w sprawie zamówienia publicznego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa części budynku Bursy Szkolnej w Stargardzie na siedzibę Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie wraz z zagospodarowaniem terenu" Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:18:51
Uchwała Nr 2354/18 w sprawie przyznania lub odmowy przyznania świadczeń pieniężnych przeznaczonych na pomoc zdrowotną Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:18:00
Uchwała Nr 2355/18 w sprawie udzielenie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:17:37
Uchwała Nr 2356/18 w sprawie zawarcia umowy Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:17:19
Uchwała Nr 2357/18 w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:16:39
Uchwała Nr 2358/18 w sprawie wyrażenia stanowiska Zarządu Powiatu Stargardzkiego Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:16:19
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 19 kwietnia 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:15:59
Uchwała Nr 2345/18 w sprawie akceptacji "Sprawozdania z działalności Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stargardzie za 2016 rok w porównaniu z rokiem 2015" Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:15:20
Uchwała Nr 2346/18 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:14:35
Uchwała Nr 2347/18 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:14:21
Uchwała Nr 2349/18 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:13:59
Uchwała Nr 2347/18 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:13:33
Uchwała Nr 2346/18 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:13:13
Uchwała Nr 2347/18 w sprawie wniosku o przyznanie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:12:43
Uchwała Nr 2348/18 w sprawie planu rozwoju sieci dróg powiatowych Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:12:00
Uchwała Nr 2349/18 w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:10:48
Uchwała Nr 2350/18 w sprawie przyjęcia informacji z działalności Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych i Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych za rok 2017 Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:10:07
Uchwała Nr 2351/18 w sprawie zmiany kwot wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:09:24
Uchwała Nr 2352/18 w sprawie zmiany układu zadaniowego wydatków budżetu Powiatu Stargardzkiego na 2018 rok Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:08:59
Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 kwietnia 2018 r. Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 14:08:24
Protokół nr V/4/18 z dnia 28 marca 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-04-24 11:20:08
Protokół nr V/4/18 z dnia 28 marca 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-04-24 11:19:36
Protokół nr V/3/18 z dnia 27 marca 2018 r. Natalia Szarżanowicz 2018-04-24 11:19:24
Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o wszczęciu z Urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków: Dawny cmentarz przykościelny z integralnymi elementami cmentarza (murem cmentarnym, staorodrzewem), ob. nieczynny położony w granicy dz. nr 95, części dz. nr 109, części dz. 108, części dz. nr 107, części dz. nr 14/2 obręb Tolcz, gm. Stara Dabrowa. Monika Rybicka 2018-04-24 10:59:14
Uchwała Nr 2244/18 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego Anna Kamińska-Bryła 2018-04-24 10:09:09
Protokół nr V/3/18 z dnia 26 i 28 marca 2018 r. Monika Rybicka 2018-04-23 14:54:54
Zarządzenie Nr 94/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Anna Kamińska-Bryła 2018-04-23 14:52:40
Zarządzenie Nr 93/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Anna Kamińska-Bryła 2018-04-23 14:52:11
Protokół nr V/4/18 z dnia 28 marca 2018 r. Monika Rybicka 2018-04-23 11:48:07
Protokół nr V/3/18 z dnia 26 marca 2018 r. Monika Rybicka 2018-04-23 11:44:05
Monika Rybicka 2018-04-20 15:08:45
Wyniki naboru Monika Rybicka 2018-04-20 15:08:39