herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Zamówienia publiczne

Szukaj dokumentu w dziale

Tryb zamówienia Ilość Ostatnio opublikowano
Przetarg nieograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 120 2018-01-26 15:44:16
Przetarg nieograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 15 2016-09-27 09:49:07
Przetarg ograniczony do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Przetarg ograniczony powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zapytanie o cenę do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 10 2012-03-19 09:15:45
Negocjacje z ogłoszeniem do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje z ogłoszeniem powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Negocjacje bez ogłoszenia kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 1 2008-03-03 13:46:53
Negocjacje bez ogłoszenia powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Zamówienie z wolnej ręki 33 2015-11-09 13:58:57
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
Przetarg ograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
Partnerstwo innowacyjne
Przetarg nieograniczony - roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 4 2017-07-18 15:01:00
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 1 2015-11-06 15:14:47