herb BIP - Starostwo Powiatowe w Stargardzie

www.powiatstargardzki.pl

Wydział Komunikacji

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
STAROSTWA POWIATOWEGO w STARGARDZIE 
ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard 
 
 parter, lewe skrzydło
stosowany symbol przy znakowaniu spraw CK
 
Godziny pracy wydziału:
 
poniedziałek – piątek 8:00 – 16:00
8:00-15.00 obsługa klientów przystępujących do rejestracji / przerejestrowania pojazdów
8:00-15.30 obsługa klientów w sprawach pozostałych

15:30-16:00 praca własna wydziału
 
 
 

Imię i nazwisko

Symbol

Stanowisko

Telefon

E-mail

Agnieszka Jankowska CK.JN1

Dyrektor Wydziału

(91) 48 04 865

a.jankowska@powiatstargardzki.pl

Adam Kubicki

CK.KB2

Zastępca Dyrektora

(91) 48 04 872

komunikacja@powiatstargardzki.pl

Mariola Sowa

CK.SW3

stanowisko ds. transportu

(91) 48 04 942

msowa@powiatstargardzki.eu

Krzysztof Kozłowski

CK.KZ4

stanowisko ds. zarządzania ruchem

(91) 48 04 943

k.kozlowski@powiatstargardzki.eu 

Grażyna Gibas

CK.GB5

stanowisko ds. kancelarii wydziałowej i obsługi klienta

(91) 48 04 866

 

Monika Wołoncewicz CK.WŁ6 stanowisko ds. praw jazdy

 (91) 48 04 869

 

 

Bożena Sypniewska

CK.KY7

stanowisko ds. praw jazdy

(91) 48 04 867

 

 

Wojciech Fijałkowski CK.FJ8 stanowisko ds. praw jazdy (91) 48 04 867

 

 

Aneta Pyrgiel

CK.PR9

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 898

 

Henryka Czajkowska

CK.CA10

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 871

 

Agnieszka Budzińska Daniłków

CK.DN11

stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów

(91) 48 04 868

 

Grażyna Siwak CK.SW12 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 870  
Magdalena Nowosadowska CK.NW13 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów (91) 48 04 864  
 Agnieszka Krysiak CK.KY14 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
Magda Adamcewicz CK.AA15 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
Anna Chmiel CK.CM16 stanowisko ds. rejestracji i oznaczania pojazdów    
   

 

Do zadań wydziału należy w szczególności:

 

1. z zakresu ustawy prawo o ruchu drogowym:

1) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

2) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych,

3) wydawanie zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny,

4) rejestracja pojazdów (stała i czasowa),

5) wyrejestrowanie pojazdów,

6) wydawanie decyzji o nadaniu cech identyfikacyjnych pojazdów,

7) wycofanie czasowe pojazdów z ruchu,

8) kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne w celu identyfikacji lub ustalenia danych niezbędnych do jego rejestracji,

9) wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych i tablic rejestracyjnych,

10) przyjmowanie zatrzymanych, przez odpowiedni organ Policji dowodów rejestracyjnych,

11) zwracanie zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,

12) przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o zbyciu  i zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym,

13) prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów,

14) nadzór nad stacjami kontroli pojazdów,

15) wydawanie uprawnień do wykonywania badań technicznych,

16) cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych,

17) odholowywanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z drogi,

 

2. z zakresu ustawy o kierujących pojazdami:

1) wydawanie dokumentów stwierdzających uprawnienie do kierowania pojazdem,

2) dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego,

3) wdawanie zezwoleń do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi,

4) wydawanie wtórników dokumentów,

5) wydawanie międzynarodowych praw jazdy,

6) kierowanie osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji,

7) kierowanie kierowców, w przypadkach nasuwających zastrzeżenia co do stanu zdrowia na badania lekarskie,

8) przyjmowanie zatrzymanych praw jazdy w depozyt,

9) zwracanie zatrzymanych dokumentów po ustaniu przyczyn uzasadniających ich zatrzymanie,

10) przyjmowanie zawiadomień o zatrzymaniu prawa jazdy,

11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy,

12) cofanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi,

13) przyjmowanie od kierowców zawiadomień o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w prawie jazdy,

14) prowadzenie rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców,

15) wydawanie decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej,

16) nadzór nad działalnością ośrodków szkolenia kierowców,

17) wydawanie legitymacji instruktorom nauki jazdy,

18) prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy,

3. z zakresu ustawy o transporcie drogowym:

1) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofnięcie licencji w krajowym transporcie drogowym,

2) przyjmowanie od przewoźników zawiadomień o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego,

3) udzielanie, odmowa udzielenia, zmiana lub cofanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,

4) wydawanie zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy,

5) kontrola przedsiębiorców w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do udzielenia licencji, zezwoleń i zaświadczeń,

6) organizacja i przeprowadzanie egzaminów dla kierowców taksówek,

4. z zakresu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym - organizowanie publicznego transportu zbiorowego,

5. z zakresu ustawy o gospodarce nieruchomościami - organizacja i zarządzanie ruchem na działkach drogowych Skarbu Państwa,

6. z zakresu ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju:

1) monitoring i analiza dostępnych środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz innych pozabudżetowych możliwości do pozyskania na finansowanie zadań z zakresu właściwości Biura i nadzorowanych jednostek,

2) składanie informacji do Wydziału Planowania i Rozwoju o możliwości pozyskiwania środków na zadania programowe Powiatu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Dąbrowska 06-06-2007 12:47
Wytworzenie dokumentu: 06-06-2007
Ostatnia aktualizacja: Monika Rybicka 12-10-2016 11:23